Administrativni poslovi

Ubrzajte administrativne poslove i učinite ih efikasnim

Naša administrativna služba je spremna da Vam pruži čitav set administartivnih usluga:

Priprema zahtjeva, molbi, obrazaca

Preuzimanje izvoda iz banke

Predaja dokumentacije kod institucija i klijenata

Popunjavanje i predaja naloga za plaćanje

Priprema i predaja naloga za devizno plaćanje

Elektronsko bankarstvo

Angažovanje kurirskih službi

Završni tekst !!!