Finansijski i računovodstveni konsalting

Ove  usluge namijenje su firmama koje u svom sastavu imaju računovodstvenu službu ,firmama koje se osnivaju, kao i u tekućem poslovanju firme.

Konsultacije se traže ako postoje neke dileme u vezi pravilnog evidentiranja određene poslovne transakcije ili više njih, ako postoje dileme što u konkretnom slučaju treba promijeniti a najčešće su:

Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda, izbor računovodstvene politike

Primjena zakonskih propisa, izrada pravilnika o računovodstvu, propisnih akata i drugih pravila

Konsultacije u vezi donošenja određenih poslovnih i finansijskih odluka

Kontrola i analiza finansijskih izvještaja

Ocjena i analiza pri donošenju odluka o prestrukturiranju firme (spajanje, razdvajanje i druge promjene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima)

Organizacija računovodstvene i finansijske službe, utvrđivanje internih kontrola

Sistem izvještavanja u okviru firme i izrada internih izvještaja

Završni tekst !!!