Računovodstvo

Naslovni tekst

Uvodni tekst !!!

Materijalno knjigovodstvo, proizvodnja, gotovi proizvodi

KUF, KIF, trgovačka knjiga, izrada kalkulacija

Analitike kupaca, dobavljača i osnovnih sredstava

Vođenje glavne knjige

Obračun zarada

Obračun amortizacije u računovodstvene i poreske svrhe

Izrada zavrđnih računa i predaja nadležnim organima

Obračun PDV-a, drugih poreza (porez na imovinu, zakup, autorskih djela i dr.), i prireza

Završni tekst !!!