Objavljen Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške:
1. Programska linija za modernizaciju proizvodnih procesa
2. Programska linija za podršku malim ulaganjima,
3. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda,
4. Programska linija za podršku digitalizaciji,
5. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije,
i dvije Programske linije nefinansijske podrške:
6. Programska linija za pružanje mentoring usluga,
7. Programska linija za razvoj preduzetništva.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.000.000€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2021. godine do 15h, a rok realizacije ugovorenih aktivnosti i podnošenje dokumentacije za isplatu (refundaciju) troškova je 1. novembar 2021. godine.

Opširnije

Share

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.