Uspostavljen registar nameta

Registar nameta sadrži spisak nameta na državnom i lokalnom nivou, koje su u obavezi da plaćaju fizička i pravna lica.
Registar omogućava jednostavan uvid u obaveze koje građani imaju prema državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Registar olakšava privredi pretragu nameta koje je u obavezi da izmiri u cilju nesmetanog obavljanja privrednih aktivnosti. Takođe, privreda ima mogućnost da unaprijed izračuna i planira troškove koji se odnose na njihove obaveze prema javnom sektoru.
Registar omogućava da javni sektor unaprijedi transparentnost i olakša uvid u namete na državnom i lokalnom nivou. Registar je dobar input za donošenje odluka o smanjenju iznosa ili ukidanju nameta, kao i pri planiranju nove regulative i utvrđivanja novih nameta.

Opširnije

Share

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.