IRF predstavio novu kreditnu liniju za fotonaponske panele i subvencije Eko fonda uz podršku UNDP-a

Predstavljena nova kreditna linija IRF-a za fotonaponske panele i subvencije Eko fonda uz podršku UNDP-a.

Namjena programa kreditne podrške IRF-a je finansiranje realizacije projekata korišćenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije iz solarnih fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije. Sredstva su dostupna preduzetnicima, poljoprivrednicima i mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od 3.000 EUR do maksimalno 400.000 EUR, po kamatnoj stopi od 3 % na godišnjem nivou, s rokom otplate do 10 godina uključujući grejs period od godinu dana. U okviru Programa raspoloživa su bespovratna podsticajna sredstva (subvencija/grant) od strane Eko fonda u iznosu do 25 000 EUR, ukoliko krajnji korisnik ostvari to pravo u skladu sa uslovima Javnog konkursa koji realizuje Eko fond.

Opširnije

Share

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.