Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu za opštine Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane

Na osnovu Sporazuma o realizaciji Pilot projekta »Aktiviranje žena« Međunarodne organizacije rada i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, raspisuje se Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu.

Predmet poziva je iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane, za realizaciju obuke na radnom mjestu.

Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljenim u evidenciju o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Grne Gore od 15. marta 2020. godine, kao lica koja su izgubile posao ili su se nakon ovog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima.

Prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji:

 • su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji opština Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić ili Berane;
 • redovno izmiruju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • u periodi od tri mjeseca prije prijave na poziv nijesu smanjivali broj zaposlenih i
 • imaju radnika sa najmanje tri godine radnog iskustva – trenera  koji će sprovoditi obuku.

Pored navedenih uslova, prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji su spremni da sa učesnicama obuke  za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci, a sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Poziv poslodavcima otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Zavoda http://www.zzzcg.me., i oglasnim tablama Biroa rada Podgorica, Biroa rada Bijelo Polje, Biroa rada Nikšić i Biroa rada Beranae. Krajnji rok za podnošenje prijava za realizaciju programa obuke na radnom mjestu sa potrebnom dokumentacijom je 29/12/2021.godine u 15 h.

Za više informacija posjetite: https://www.zzzcg.me/poziv-poslodavcima-za-realizaciju-obuke-na-radnom-mjestu-za-opstine-podgorica-bijelo-polje-niksic-i-berane/

Share

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.