Nekategorisano

Rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2021. godinu ističe 30. aprila 2022. godine, pri čemu će se blagovremeno podnijetim prijavama smatrati i prijave dostavljene zaključno sa 4. majom 2022. godine. Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica (obrazac GPPFL), dužni su da podnesu poreski obveznici –

read more

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je konkurse za realizaciju programa: 1) “Osposobljavanje za samostalan rad” i 2) “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Na period osposobljavanja od 6 mjeseci koji su namijenjeni nezaposlenim licima iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, a čija znanja, vještine i kompetencije nijesu dovoljne za obavljanje poslova određenih zanimanja. Podrška Zavoda na

read more

Predstavljena nova kreditna linija IRF-a za fotonaponske panele i subvencije Eko fonda uz podršku UNDP-a. Namjena programa kreditne podrške IRF-a je finansiranje realizacije projekata korišćenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije iz solarnih fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije. Sredstva su dostupna preduzetnicima, poljoprivrednicima i mikro, malim i srednjim preduzećima u

read more

Fond za zaštitu životne sredine (EKo-fond) objavio javni konkurs “Fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu” za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima u Crnoj Gori. Ovim Javnim konkursom će se vršiti dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava-(subvencija) mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima. Maksimalni

read more

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.