Team member

Referent za finansije i računovodstvo

Završila Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer Međunarodna ekonomija.

Preko deset godina radnog iskustva stekla je radom u okviru velike internacionalne grupacije. Kao dio našeg tima obavlja poslove iz oblasti finansija i računovodstva.


Referent za finansije i računovodstvo

Dragana je tokom svog petnaestogodišnjeg radnog iskustva obavljala računovodstvene i finansijske poslove u više kompanija. Od 2020. godine je član našeg kolektiva.


Konsultant za izradu biznis planova i razvoj biznisa

Završio je Agronomski fakultet u Čačku, smjer opšti.

Neško je tokom svog dvadesetogodišnjeg radnog iskustva obavljao različite poslove u 7 kompanija, iz oblasti trgovine i osiguranja, a radio je u medjunarodnoj misiji USAID u Crnoj Gori na razvoju i implementaciji ekonomskih i poljoprivrednih projekata.

U Profi Com-u je zadužen za izradu
poljoprivrednih projekata koji su praćeni podrškom od strane Ministarstva poljoprivrede kroz IPARD i slične
projekte.


Finansijski konsultant

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer finansije.

Tijana je sertifikovani računovođa sa 17 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva i finansija.Svoje stručne kompentencije stekla je radom za domaće kompanije, kao i radom za veliku internacionalnu grupaciju. Obavljala je poslove od računovođe, šefa računovodstva pa do finansijskog kontrolora.

Posjeduje licence Ovlašćenog procenjivača, Internog revizora, Međunarodnog experta finansijskog izvještavanja, kao i licencu Forenzičkog računovođe.
Od 2017. godine postavljena je za Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.


Izvršni direktor

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici. Započela je svoje radno iskustvo kao pripravnik u našoj kompaniji 2016. godine, a danas obavlja poslove izvršnog direktora. Dragana posjeduje licencu ovlašćenog računovođe.


PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.