Knjigovodstvo

Osnivač

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer finansije.

Tijana je sertifikovani računovođa sa 17 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva i finansija.Svoje stručne kompentencije stekla je radom za domaće kompanije, kao i radom za veliku internacionalnu grupaciju. Obavljala je poslove od računovođe, šefa računovodstva pa do finansijskog kontrolora.

Posjeduje licence Ovlašćenog procenjivača, Internog revizora, Međunarodnog experta finansijskog izvještavanja, kao i licencu Forenzičkog računovođe.
Od 2017. godine postavljena je za Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.


Department:

PROFICOM D.O.O.

  • Preduzeće za računovodstvo
  • Interna revizija
  • registracije preduzeća i pravni poslovi
  • administrativni poslovi, finansijski konsalting.

Kontakt podaci

  • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
  • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
  • E-MAIL: [email protected]
  • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
  • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.