PROFI COM logoPROFI COM

Dragana Papović Ognjenović

Dragana Papović Ognjenović

Izvršni direktor

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer Finansije. Započela je svoje radno iskustvo kao pripravnik u našoj kompaniji 2016. godine, a zahvaljujući ambiciji, velikom radu i želji za napretkom danas obavlja poslove izvršnog direktora. Dragana posjeduje licencu ovlašćenog računovođe.