O nama

Tokom svih godina trudimo se da premašimo očekivanja svojih kijenata i da im prilagodimo naše usluge. U toku smo sa svim zakonskim propisima i dostignućima, koje koristimo za postizanje finansijskih ciljeva naših klijenata.

Članovi našeg tima vlasnici su licenci: sertifikovani računovođa, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni procenjivač, interni revizor, ekspert međunarodnog finansijskog izvještavanja. Ujedno u timu imamo sudskog vještaka ekonomske struke i poreskog savjetnika.

Investiranjem u znanje i savremene tehnologije, stvaramo prijatan ambijent za zaposlene i klijente.

Naša posvećenost kvalitetu i klijentima oblikovala je našu firmu i misiju.

Naša misija

Naša misija je jasna. Pomoći Vam da pređete prepreke na putu do Vašeg uspjeha. Naša vizija je biti Vaš partner u svakom koraku Vašeg poslovnog puta.

Dio tima računovodstvenog biroa PROFI COM u Nikšiću
Kontaktiraj nas