Novosti

Rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2021. godinu ističe 30. aprila 2022. godine, pri čemu će se blagovremeno podnijetim prijavama smatrati i prijave dostavljene zaključno sa 4. majom 2022. godine. Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica (obrazac GPPFL), dužni su da podnesu poreski obveznici –

read more

Objavljen je Javni poziv za dodjelu grantova poslodavcima iz opštine Nikšić za obuke na radnom mjestu i zapošljavanje. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.04.2022. godine. Ukupan budžet planiran za ovaj poziv je 150.000,00 eura. Instrukcije i obrasci za prijavu se nalaze na: https://niksic.me/javni-poziv-za-dodjelu-grantova…/

read more

Na osnovu Sporazuma o realizaciji Pilot projekta »Aktiviranje žena« Međunarodne organizacije rada i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, raspisuje se Poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu. Predmet poziva je iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica, Bijelo Polje, Nikšić i Berane, za realizaciju obuke na radnom

read more

Cilj poziva je doprinos razvoju i rastu malog biznisa u Crnoj Gori, kroz unapređenje konkurentnosti njihovom transformacijom uz podršku eko-sistema zainteresovanih strana. Pravo na prijavu imaju biznis inkubatori i habovi, istraživački centri, akademske institucije, organizacije civilnog društva koja se bave podrškom poslovanju, poslovna udruženja, razvojne agencije i drugi subjekti koji imaju mandat da podrže razvoj

read more

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je konkurse za realizaciju programa: 1) “Osposobljavanje za samostalan rad” i 2) “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” Na period osposobljavanja od 6 mjeseci koji su namijenjeni nezaposlenim licima iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, a čija znanja, vještine i kompetencije nijesu dovoljne za obavljanje poslova određenih zanimanja. Podrška Zavoda na

read more

Predstavljena nova kreditna linija IRF-a za fotonaponske panele i subvencije Eko fonda uz podršku UNDP-a. Namjena programa kreditne podrške IRF-a je finansiranje realizacije projekata korišćenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije iz solarnih fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije. Sredstva su dostupna preduzetnicima, poljoprivrednicima i mikro, malim i srednjim preduzećima u

read more

Fond za zaštitu životne sredine (EKo-fond) objavio javni konkurs “Fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu” za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima u Crnoj Gori. Ovim Javnim konkursom će se vršiti dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava-(subvencija) mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima. Maksimalni

read more

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške: 1. Programska linija za modernizaciju proizvodnih procesa 2. Programska linija za podršku malim ulaganjima, 3. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda, 4. Programska linija za podršku digitalizaciji, 5. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije, i dvije Programske linije nefinansijske

read more

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i podzakonskim aktima, privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, strani trust fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava, koji primaju,

read more

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.