Propisi

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH ISKAZA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA

IOS

KAKO REGISTROVATI PREDUZEĆE D.O.O.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O RADU

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.