PROFI COM logoPROFI COM

Tamara Krivokapić

Tamara Krivokapić

Referent za finansije i računovodstvo

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer Finansije. Započela je svoje radno iskustvo kao pripravnik u našoj kompaniji u 2023. godini. Zahvaljujući svom odgovornom pristupu, preciznosti i uspješno savladanim obukama uspjela je da brzo pridobije naše povjerenje i nastavi svoj dalji angažman u našem timu.