Team member

Računovođa - pripravnica

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici 2020. godine, a od januara postaje član našeg kolektiva u okviru programa stručnog osposobljavanja


Konsultant

Sa više od 20 godine radnog iskustva na pozicijama finansijskog savjetnika, kako za fizička tako i za
pravna lica.

Karijeru je započeo 1999. godine u Mikrofinansijskoj instituciji Microcredit Montenegro, gdje je radio kao finansijski savjetnik za fizička lica. Od 2002. godine radio je u Opportunity banci kao finansijski savjetnik, a potom šef filijale Nikšić, a od 2007. godine obavljao je posao regionalnog menadžera za regiju Centar (Podgorica, Nikšić i Cetinje).

Od 2009. godine do kraja 2018. godine u sektoru za privredu Erste Banke AD Podgorica, obavljao je poslove finansijskog savjetnika za pravna lica, vođe tima u sektoru za privredu i višeg finansijskog savjetnika u okviru Direkcije za velike kompanije.

Nakon toga, nepune dvije godine radio je u kompaniji Mezon D.O.O. Danilovgrad, kao pomoćnik izvršnog direktora.

Trenutno je radno angažovan u Zapad Banci AD Podgorica, kao regionalni menadžer za pravna lica u regiji Centar (Podgorica, Danilovgrad i Nikšić).

Posjeduje iskustvo u savjetovanju i finansijskom praćenju velikih projekata u oblasti enegretike i komunalne infrastructure, finansiranih od strane EBRD-da i KfW bank.


Osnivač

Završio je Agronomski fakultet u Čačku, smjer opšti.

Neško je tokom svog dvadesetogodišnjeg radnog iskustva obavljao različite poslove u 7 kompanija, iz oblasti trgovine i osiguranja, a radio je u medjunarodnoj misiji USAID u Crnoj Gori na razvoju i implementaciji ekonomskih i poljoprivrednih projekata.

U Profi Com-u je zadužen za izradu
poljoprivrednih projekata koji su praćeni podrškom od strane Ministarstva poljoprivrede kroz IPARD i slične
projekte.


Sertifikovani računovođa

Dragana je tokom svog petnaestogodišnjeg radnog iskustva obavljala računovodstvene i finansijske poslove u više kompanija. Od 2020. godine je član našeg kolektiva.


Izvršni direktor

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici. Započela je svoje radno iskustvo kao pripravnik u našoj kompaniji 2016. godine, a danas obavlja poslove izvršnog direktora. Dragana posjeduje licencu ovlašćenog računovođe.


Department:
Osnivač

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer finansije.

Tijana je sertifikovani računovođa sa 17 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva i finansija.Svoje stručne kompentencije stekla je radom za domaće kompanije, kao i radom za veliku internacionalnu grupaciju. Obavljala je poslove od računovođe, šefa računovodstva pa do finansijskog kontrolora.

Posjeduje licence Ovlašćenog procenjivača, Internog revizora, Međunarodnog experta finansijskog izvještavanja, kao i licencu Forenzičkog računovođe.
Od 2017. godine postavljena je za Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.


Department:

PROFICOM D.O.O.

  • Preduzeće za računovodstvo
  • Interna revizija
  • registracije preduzeća i pravni poslovi
  • administrativni poslovi, finansijski konsalting.

Kontakt podaci

  • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
  • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
  • E-MAIL: [email protected]
  • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
  • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.