Tijana Tomić

Osnivač

Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, smjer finansije.

Tijana je sertifikovani računovođa sa 17 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva i finansija.Svoje stručne kompentencije stekla je radom za domaće kompanije, kao i radom za veliku internacionalnu grupaciju. Obavljala je poslove od računovođe, šefa računovodstva pa do finansijskog kontrolora.

Posjeduje licence Ovlašćenog procenjivača, Internog revizora, Međunarodnog experta finansijskog izvještavanja, kao i licencu Forenzičkog računovođe.
Od 2017. godine postavljena je za Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.


Department:
Telefon
+382 68 121 222
Radno vrijeme
Ponedeljak - Subota : 08.00-16.00
Email adresa
[email protected]