Finansijsko savjetovanje

Dvije članica tima iz računovodstvenog biroa rade zajedno na računaru

Oblikujmo budućnost kroz zajedničku saradnju. Finansijskim savjetovanjem pomoći ćemo Vašem biznisu da donesete ispravne strateške odluke.

Ne dozvolite da donosite odluke bez analize finansijskih podataka. Pomoći ćemo Vam da steknete kontrolu nad cjelokupnom finansijskom slikom svog poslovanja i idete naprijed ka većoj profitabilnosti: da postavite profitabilne cijene, razumijete novčani tok i strateški se opredijelite za svoje poslovanje. Ova usluga je namijenjena i preduzećima koja imaju sopstvenu službu računovodstva, a potrebno im je finansijsko savjetovanje.

Finansijske analize

 • Finansijska analiza poslovanja
 • Analiza finansijskih izvještaja
 • Budžetiranje
 • Procjena vrijednosti

Sudska vještačenja

Usluge vještačenja koje pružamo iz ekonomsko-finansijske oblasti namijenjene su: preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima, advokatima, vlasnicima preduzeća, investitorima, za potrebe sudskih postupaka, vansudskih sporova i poravnanja, kao i radi utvrđivanja svojih prava, potraživanja i obaveza.

Kroz postupak vještačenja od strane ovlašćenog sudskog vještaka možete dobiti:

 • obračun kamate (zakonske, ugovorene, poreske...),
 • utvrđivanje vrijednosti potraživanja,
 • analiziranje dužničko-povjerilačkih odnosa (kamate, dugovanja, potraživanja itd.),
 • pripreme za sudski parnični, privredni, radni ili izvršni postupak,
 • vještačenja u parničnom, privrednom, istražnom i vansudskom postupku.

Savjetovanje prilikom kupovine i prodaje kompanije

Usluge savjetovanja prilikom prodaje i kupovine kompanija obuhvataju pružanje podrške tokom cijelog procesa, gdje kroz analizu poslovanja dajemo mišljenje o kompaniji, rezultatima poslovanja, izgledima za budućnost. Na osnovu dobijenih analiza definišemo rizike i potencijale, procjenjujemo realnu vrijednost kompanije, kako bi se transakcija uspješno realizovala.

Forenzičko računovodstvo

Ukoliko želite da otklonite sumnje o postojanju: kriminalnih aktivnosti, manipulacija, prevara u vezi sa zaposlenima, kupcima i dobavljačima, lažnog finasijskog izvještavanja ili pak želite da obezbjedite prevenciju prevara ili umanjite štetu ukoliko prevara nastane, naš tim će kroz analizu poslovanja i sagledavanja realnosti prikazanih finasijskih izvještaja stvoriti mogućnost da upravljate rizikom od prevare.

U usluge forenzičkog računovodstva spadaju:

 • utvrđivanje, procjena i ublažavanje ključnih rizika od prevare i nedoličnog ponašanja,
 • identifikacija prioritetnih oblasti u poslovanju koje su sklone pojavi prevara i preduzimanje odgovarajućih mjera,
 • uspostavljanje adekvatne mjere za borbu protiv prevare kako biste efikasno ublažili rizik od prevare i
 • borba protiv nedoličnog ponašanja.

Interna revizija

Ukoliko želite da eksterni konsultant sagleda funkcionisanje čitavog poslovnog sistema, da Vam pruži mišljenje i da predlog za poboljšanje poslovanja, onda je usluga angažovanja internog revizora ključna za Vas. Kroz postupak interne revizije Vašeg poslovanja, ispitaćemo organizaciju i funkcioniranje računovodstvenog sistema i pripadajućih internih kontrola, vjerodostojnost finansijskih i operativnih informacija, ocijeniti ekonomičnost, efikasnost i efektivnost poslovnih operacija i kontrola, primjenu politika, planova i procedura. Na osnovu izvještaja interne revizije možete ispitati i ocjeniti poslovanje, uticati na razvoj i povećati uspješnost cijele orginazacije.

Izrada potrebne dokumentacije za dobijanje kredita kod banaka

Tim naših stručnjaka će Vam omogućiti da lakše pripremite dokumentaciju koju od Vas traže banke i druge institucije. Za Vas ćemo pripremiti projekcije bilansa stanja i uspjeha, popuniti dodatne tabele, zahtjeve i aplikacije koje čine osnov za obradu kreditnog zahtjeva.

Zatraži ponudu