Poresko savjetovanje i zastupanje

Prijatna atmosfera u kancelariji agencije u kojoj tim radi zajedno.

Poresko savjetovanje

Poresko savjetovanje može doprinijeti smanjenju poreskog opterećenja za Vas i Vašu kompaniju, zato je bitno imati dobrog poreskog savjetnika. Pravi izbor za Vas je PROFI COM PORESKI SAVJETNICI D.O.O. u čiji savjet i akciju nema potrebe da sumnjate.

Poresko savjetovanje obuhvata savjetovanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza.

Direktni porezi obuhvataju:

 • Porez na dohodak fizičkih lica
 • Porez na dobit pravnih lica
 • Porez na nepokretnost
 • Porez na promet nepokretnosti

Indirektni porezi obuhvataju:

 • Porez na dodatu vrijednost
 • Akcize

PROFI COM Vam pruža sljedeće usluge poreskog savjetovanja:

 • savjetovanje i tumačenje propisa u oblasti poreza,
 • informacije o zakonskim izmjenama iz domena oporezivanja koje utiču na Vaše poslovanje,
 • utvrđivanje i optimizacija poreza,
 • sastavljanje poreskih izvještaja i bilansa za pravna i fizička lica,
 • pomoć klijentu po pitanju pravnih ljekova (prigovori, primjedbe, žalbe),
 • pregled poreskih akata (zapisnika i rešenja),
 • zastupanje poreskih obveznika u poreskim postupcima,
 • praćenje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza,
 • poresko planiranje i izbjegavanje internog i međunarodnog dvostrukog oporezivanja,
 • savjetovanje oko pitanja poreskog obveznika, rezident, nerezident,
 • savjetovanje oko poreskih oslobođenja i olakšica.

Poresko zastupanje

Pored zastupanja pred poreskim organima poresko zastupanje je i zakonski zahtijevano kod stranih lica koji nemaju sjedište u Crnoj Gori.

Prema zakonu o PDV-u strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika, koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane Zakonom.

Poreski zastupnik u ime stranog lica ispunjava obaveze po osnovu PDV (sastavlja i podnosi obračune PDV, vodi knjigu izdatih i knjigu primljenih računa, plaća PDV itd).

Ukoliko vam je potrebna ovakva vrsta usluge PROFI COM PORESKI SAVJETNICI D.O.O. može biti vaš poreski zastupnik.

Zatraži ponudu