Pravni i administrativni poslovi

PROFI COM tim u svojoj lijepo opremljenoj i prijatnoj kancelariji u Nikšiću

Razumijemo izazove pravnih i administrativnih poslova u biznisu. Naš tim će Vam pomoći da efikasno rješavate ove zadatke, omogućavajući Vam da se skoncentrišete na srž svog poslovanja.

Pravni poslovi

Profesionalno, pouzdano i efikasno vršimo pravne usluge za Vas:

 • Statusne izmjene društva (promjena adrese, promjena izvršnog direktora, promjena naziva, promjena osnivača ili osnivačkog kapitala)
 • Priprema za rad poslovne jedinice u sklopu pravnog lica
 • Opšti pravni akti za pravna lica (pravilnici, procedure, odluke, rješenja)
 • Obavezna dokumenta za rad pravnog lica i djelova pravnog lica - maloprodajnih objekata
 • Radno-pravni odnosi (ugovor o radu, sistematizacija radnih mjesta, izjave, odluke, pravilnici, prijave, sve u vezi radnog odnosa i zaposlenja)
 • Ugovori (razne vrste ugovora između fizičkih i pravnih lica)
 • Izvršni postupak (opomena pred utuženje i utuženje dužnika)
 • Intelektualna imovinska prava (prijava i produženje registracije žigova)
 • Zatvaranje i brisanje firme

Administrativni poslovi

Administrativne usluge u kojima Vam možemo pomoći:

 • Fiskalizacija izlaznih računa
 • Elektronsko bankarstvo
 • Priprema i predaja prijava i odjava zaposlenih kod Uprave prihoda i carina
 • Priprema dopisa, zahtjeva, molbi
 • Popunjavanje raznih obrazaca i davanje uputstava
 • Izrada i predaja dokumentacije kod državnih organa i institucija
 • Popunjavanje naloga za plaćanje
Zatraži ponudu