RAČUNOVODSTVO

Pružamo sveobuhvatan spektar računovodstvenih usluga. Ponosni smo na to što svi naši klijenti dobijaju istu posvećenu uslugu uz rigoroznu pažnju prema detaljima. Naš jedini cilj je obezbjediti pravovremeno i efikasno upravljanje vašim poslovnim knjigama koje će vam omogućiti poslovni rast i napredak.

 • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija sa analitikama KUPACA i DOBAVLJAČA.
 • Izrada kalkulacija robe, evidentiranje promjena u finansijskom knjigovodstvu.
 • Vođenje knjiga u sistemu prostog knjigovodstva za preduzetnike sa svim pratećim evidencijama.
 • Obračun zarada, naknada zarada, prateće dokumentacije za isplatu zarada, predaja Poreskih prijava putem E-portala Poreske uprave i priprema naloga za banku.
 • Obračun PDV-a, kao i vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva;
 • Izrada završnog računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Statistički aneks)
 • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit, pojedinačna poreska prijava.
 • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtjevu klijenta.
 • Kontrola računovodstvenih isprava dostavljenih na knjiženje te upozoravamo na eventualne nepravilnosti i insistiramo na otklanjanju istih.
 • Izrada fiskalizovanih faktura.

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.