REGISTRACIJA PREDUZEĆA I PRAVNI POSLOVI

Umjesto vas završavamo sve što je potrebno za osnivanje firme, od pripreme i predaje dokumentacije, do prijave radnika i izrade opšte poslovne dokumentacije.

 • Osnivanje i registracija pravnog lica i poslovnih jedinica (statut, odluke, ugovori, registracija u CRPS-u i Upravi carina).
 • Statusne izmjene (promjena adrese, promjena izvršnog direktora, promjena naziva, osnivača i osnivačkog uloga kapitala).
 • Izrada opštih pravnih akata za pravna lica.
 • Izrada dokumentacije iz radno pravnih odnosa (ugovori o radu, sistematizacije, odluke, izjave i prijave poreskoj upravi).
 • Izrada raznih vrsta ugovora.
 • Prijava radnih i boravišnih dozvola za nerezidente.
 • Konsultacije o zakonskim propisima u Crnoj Gori.

PROFI COM D.O.O.

 • Biro za računovodstvo i konsalting
 • Računovodstvo
 • Registracija preduzeća i pravni poslovi
 • Izrada biznis planova
 • Finansijski konsalting i izvještavanje
 • Interna revizija
 • Administrativni poslovi
 • Finansijska vještačenja i procjene

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.